top of page

OUTCRY

PLAYWRIGHT  |  Thais Francis

DIRECTOR  |  Josiah Davis

STAGE MANAGER  |  Josiah Davis

SCENIC  |  Josiah Davis

LIGHT  | Josiah Davis

COSTUMES  |  Josiah Davis

SOUND  |  Josiah Davis

PROJECTIONS  |  Josiah Davis

Y'lan Noel  |  TRAYVON MARTIN

Nigil White |  EMMETT TILL

Jojo Nwoko  |  AMADOU DIALLO

Cecelia Antoinette  |  MAMIE TILL

Thais Francis  |  NICOLE BROWN 

bottom of page